Specjalizacja

Koronnym zakresem specjalizacji Kancelarii jest prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, spadkowe, ochrona dóbr osobistych. Ponadto zakresem usług objęte jest prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne, własność intelektualna, prawa człowieka,  ochrona danych osobowych, prawo o szkolnictwie wyższym, w tym komercjalizacja badań naukowych. Szczególnym zakresem zainteresowania objęte jest prawo i nowe technologie.